Lütfen Formu Eksiksiz Doldurunuz

Ürün Adı
Ürün Miktarı (kg)
Hasat Yılı (yyyy)
Üretim Yılı (yyyy)
Ürünün Kaynağı
Fatura Numarası Ve Tarihi
Sevk İrsaliye Numarası Ve Tarihi
Ambalaj Tipi Ve Adedi
Alıcı Müteşebbis Adı Ve Adresi

 

Bu formu göndererek verdiğim bilgilerin doğruluğunu teyit ederim.