YERİNDE DENETİMLERDE COVID-19 TEDBİRLERİ KILAVUZU

Bu kılavuzda yer alan her türlü veri ve bilgi, asgari uyulması gereken kuralları içermektedir.  Ulusal otorite (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulları vb.) kontrol komitelerince belirlenmiş/ onaylanmış kılavuz, öneri ve uygulamaların alternatifi olarak kullanılmamalıdır.

GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Korona virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, 01.06.2021 tarihi itibari ile ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlamıştır.

Bu kılavuz, Bioland Gözetim ve Kontrol Sertifikasyon tarafından bitkisel ve hayvansal üretim yapan üreticiler ile gerçekleştirilecek yerinde denetimler öncesinde, sırasında ve sonrasında COVID-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme yapmak ve önerilerde bulunmak üzere, olası enfeksiyonu önleme ve kontrol altına alma prosedürleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, saha denetimlerinde denetçiler ve uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından dikkat edilmesi gereken asgari şartları kapsamaktadır.

BİOLAND DENETİMLERİ İÇİN COVID-19 TEDBİRLERİ

Bioland tarafından Organik Tarım Mevzuat  kuralları gereği gerçekleştirilecek yerinde denetimlerde uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hem kendi personellerinin hem de denetim ekiplerinin sağlığının korunması açısından çeşitli tedbirler alması gerekmektedir. Yeni Covid-19 salgını dikkate alınarak tüm Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının salgınının kendilerine olan etkileri ile ilgili risk değerlendirmesi yapması, acil durum planlarını güncellemesi, gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

Koronavirüs salgınından korunmak için sosyal mesafenin korunması, hijyen kuralları ve sıkça ifade edilen diğer önlemlerin de alınması gerekmektedir.

GİRİŞ- ÇIKIŞ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ofis içi giriş esnasında temassız ateş ölçerler ile ateş ölçümü yapılması ve yüksek ateş (38 C üzeri) tespit edilmesi halinde işyeri hekimine yönlendirme yapılması gereklidir.
Ofis içerisinde bulunan dezenfektanlardan kullanımı gerekmektedir.
Ofiste kalma süresi boyunca maskelerin takılı kalması gerekmektedir.
Saha denetiminde temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaş riskine karşı temassız sistemlerin kullanılması veya geçici süre ile bu sistemlerin kullanılmaması gerekmektedir.
Saha denetimlerinde kapalı alan yerine açık alanlar tercih edilmelidir.
Tüm çalışanların sosyal mesafe kuralına uyması, tüm kişisel koruyucu tedbirlere uygun şekilde (maskelerin ağız ve burnu kapatacak şekilde sürekli olarak takılması) uyması gerekmektedir.
Denetim alanında aynı anda bulunan kişi sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılması ve mümkünse yüz yüze değil yan yana çalışmanın tercih edilmesi önerilmektedir.
Denetim ortamına elle temas edilmesine gerek duyulmayan yeterli sayıda çöp kutusu yerleştirilmesi önerilmektedir.
Çalışanlar ve denetim ekibi üyeleri, selamlaşma ve vedalaşma sırasında tokalaşma ve sarılmadan kaçınmalıdır.

Bioland Gözetim Kontrol Ve Sertifikasyon A.Ş. 2017 yılında Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon alanında faaliyet göstermek üzere İzmir'de kurulmuştur. Firmamız TR-OT-051 kodu ile; 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümlerince, Organik Tarım Komitesi' nin kararı ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.