Organik Tarım Neden Gereklidir

Tarım yapılan birçok arazide sentetik kimyasal girdilerin (sentetik mineral gübreler ve sentetik kimyasal tarım ilaçları v.b) kontrolsüzce ve aşırı kullanımı sonucunda oluşan kirlilik, doğal dengenin bozulmasına neden olmuştur.

Toprağın erozyona uğraması sonucu toprak kayıpları artmış, toprakta organik madde ve humus yokluğu ve toprak profilindeki A horizonunun kaybı nedeniyle toprak mikroorganizmalarının yok olmasına zemin hazırlanmıştır.

Modern, entansif tarım aşağıda belirtilen sorunlara sebep olurlar: 

Bütün bu olumsuzlukların önüne geçmek için, doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle, insanlarda toksik (zehirli) etki yapmayan tarımsal ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesinin tercih edilmesinin gerekliliği ortadadır.

Bütün bu olumsuz gelişmeleri müteakip, en gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkedeki bilinçli üreticiler örgütlenerek  bu yöntemlerin başında yer alan ve doğa ile barışık olan organik üretime geçmiş ve geçmeye devam etmektedirler.

Organik Tarım Nedir?

Organik Tarım Nedir?

detaylar
Organik Tarımın Amacı

Organik Tarımın Amacı

detaylar
Organik Tarım Neden Gereklidir

Organik Tarım Neden Gereklidir

detaylar
Bioland Gözetim Kontrol Ve Sertifikasyon A.Ş. 2017 yılında Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon alanında faaliyet göstermek üzere İzmir'de kurulmuştur. Firmamız TR-OT-051 kodu ile; 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümlerince, Organik Tarım Komitesi' nin kararı ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.